1. Giới Thiệu:


- Danh Tính: CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN VIỆT.

- Tên Dự Án: Khai Thác Đá Xay Thành Phẩm Các Loại Theo Nhu Cầu Thị Trường.

- Vai Trò Của Tôi Trong Dự Án: Chủ Dự Án.

Dự Án: Khai Thác Đá Xay Thành Phẩm Các Loại Theo Nhu Cầu Thị Trường.
Dự Án: Khai Thác Đá Xay Thành Phẩm Các Loại Theo Nhu Cầu Thị Trường.


- Nhân Lực Phát Triển Dự Án: Trên 30 Người.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Nhà Sáng Chế:
+ Kinh Nghiệm.
+ Sản Phẩm Đã Phát Triển Trong Quá Khứ.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Đội Ngũ Phát Triển:
+ Kinh Nghiệm.
+ Sản Phẩm Đã Phát Triển Trong Quá Khứ.

- Lý Tưởng Chính Để Phát Triển Dự Án:
+ Giá Trị Lợi Nhuận.
+ Phục Vụ Xã Hội - Cộng Đồng.

- Tự Đánh Giá Cá Nhân - Đội Ngũ Mạnh Nhất Ở: Kỹ Năng Chuyên Môn.

- Tự Đánh Giá Người Điều Hành Tổ Chức Mạnh Nhất Ở: Quản Trị - Cải Tiến Sản Phẩm.


2. Thông Tin Dự Án:


- Dự Án Đang Phát Triển Là: Dự Án SME.

- Dự Án - Ý Tưởng Thuộc Lĩnh Vực: Sản Xuất Công Nghiệp.

- Dự Án - Ý Tưởng Hoạt Động Ở Khu Vực: Tây Nguyên.

- Miêu Tả Sơ Lược Dự Án - Ý Tưởng: "Hiện nay chúng tôi đang điều hành dây chuyền sản xuất xay cát từ đá, và thực tế nguồn sản phẩm đầu ra không đủ cung cấp cho thị trường. Nay chúng tôi muốn mở rộng nhà máy. Nhưng nguồn vốn hạn hẹp mong nhà đầu tư quan tâm."

- Mức Độ Hoàn Thành Hiện Tại: 50%.

- Thời Gian Dự Tính Đưa Sản Phẩm - Dịch Vụ Ra Thị Trường: 2019.

- Thời Gian Dự Tính Thu Hồi Vốn: 7 năm.

- Thuyết Trình Chiến Lược Ra Mắt Sản Phẩm Và Thu Hồi Vốn: "Trong những năm gần đây, nhu cầu xây dựng ngày càng lớn, nhưng vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm đặc biệt là cát, gạch. Khu vực tiếp cận Đồng Nai với Tây Nguyên là một vùng đang phát triển, đặc biệt chuẩn bị xây dựng hàng loạt tuyến đường cao tốc kết nối Tây Nguyên với đồng bằng. Nhu cầu vật tư xây dựng ở đây đang là vấn đề cấp thiết và cung không đủ cho cầu. Sự nhanh nhạy và nắm bắt nhu cầu này sẽ đảm bảo thành công cho mô hình của dự án."


3. Kêu Gọi Đầu Tư:


- Cá Nhân - Tổ Chức Kêu Gọi Đầu Tư Qua Hình Thức:
+ Bán Dự Án - Ý Tưởng.
+ Hợp Tác Với Nguồn Lực, Hệ Sinh Thái Của Nhà Đầu Tư.
+ Vốn Hóa Một Lần Giai Đoạn Đầu.
+ Vay Vốn Theo Dự Án.

- Tổng Định Giá Dự Án (bao gồm toàn bộ các giá trị có liên quan như nhân sự, mô hình, ý tưởng, thương hiệu, mặt bằng v.v..): 130.000.000.000 đ (130 tỷ).

- Tổng Lượng Vốn Kêu Gọi Đầu Tư: 80.000.000.000 đ (80 tỷ).

- Mức Cổ Phần Tối Đa Dự Án Chia Sẻ: 100%.

- Dự Án Cần Nhà Đầu Tư Hỗ Trợ Thêm Nếu Có Thể:
+ Nguồn Khách Hàng Có Sẵn Của Nhà Đầu Tư.

- Các Thông Tin Khác Của Dự Án:
+ Đã Được Cấp Phép Kinh Doanh: Có.
+ Bản Quyền Ý Tưởng - Sản Phẩm: Không.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Thử Nghiệm: Có.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Kinh Doanh: Có.

Mô Tả Kêu Gọi Đầu Tư: ....
Thông Tin Liên Hệ: (click để hiển thị) +  0917370706.ESIPVN là cổng trung gian hiển thị thông tin cần thiết cho nhà đầu tư và nhà sáng chế (nhà phát triển dự án). Chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung và trách nhiệm trong việc hợp tác, thương thảo của người dùng. Mọi sự hợp tác, đầu tư dựa trên sự thỏa thuận hoặc văn bản của 2 bên. ESIPVN không tham gia và không có bất kỳ trách nhiệm nào cho sự hợp tác này.