1. Giới Thiệu:


- Danh Tính: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRẠI QUẢNG NINH.

- Tên Dự Án: Xây Dựng Trang Trại Nuôi Lợn Giống Quy Mô 2.400 Con Nái Tại Quảng Ninh.

- Vai Trò Của Tôi Trong Dự Án: Giám đốc.

Dự Án Kêu Gọi Vốn - Lĩnh Vực Nông Lâm Ngư Nghiệp.
Dự Án Kêu Gọi Vốn - Lĩnh Vực Nông Lâm Ngư Nghiệp.

- Nhân Lực Phát Triển Dự Án: 2 - 5 người.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Nhà Sáng Chế:
+ Bằng Cấp Chuyên Môn.
+ Kinh Nghiệm.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Đội Ngũ Phát Triển:
+ Bằng Cấp Chuyên Môn.
+ Kinh Nghiệm.

- Lý Tưởng Chính Để Phát Triển Dự Án:
+ Sở Trường - Chuyên Môn.
+ Giá Trị Lợi Nhuận.

- Tự Đánh Giá Cá Nhân - Đội Ngũ Mạnh Nhất Ở: Kỹ Năng Chuyên Môn.

- Tự Đánh Giá Người Điều Hành Tổ Chức Mạnh Nhất Ở: Pháp Lý.

2. Thông Tin Dự Án:


- Dự Án Đang Phát Triển Là: Dự Án SME.

- Dự Án - Ý Tưởng Thuộc Lĩnh Vực: Nông - Lâm - Ngư Nghiệp.

- Dự Án - Ý Tưởng Hoạt Động Ở Khu Vực: Đông Bắc Bộ.

- Miêu Tả Sơ Lược Dự Án - Ý Tưởng: "Cty chúng tôi có dự án xây dựng hệ thống trang trại nuôi lợn giống, lợn thịt tại Quảng Ninh và Bắc Giang; trại lợn giống số 1 tại Quảng Ninh đang thực hiện dở dang; lợi nhuận 1 trại dự kiến 750 triệu đồng/tháng.
Số vốn cần huy động 1 trại: 40 tỷ đồng."

- Mức Độ Hoàn Thành Hiện Tại: 25%.

- Thời Gian Dự Tính Đưa Sản Phẩm - Dịch Vụ Ra Thị Trường: 2020.

- Thời Gian Dự Tính Thu Hồi Vốn: 8 năm.

- Thuyết Trình Chiến Lược Ra Mắt Sản Phẩm Và Thu Hồi Vốn: Tham gia vào chuỗi phát triển chăn nuôi của các Công ty FDI (hợp tác cùng cty CJ).

3. Kêu Gọi Đầu Tư:


- Cá Nhân - Tổ Chức Kêu Gọi Đầu Tư Qua Hình Thức:
+ Bán Dự Án - Ý Tưởng.
+ Hợp Tác Với Nguồn Lực, Hệ Sinh Thái Của Nhà Đầu Tư.
+ Vốn Hóa Một Lần Giai Đoạn Đầu.
+ Vốn Hóa Chia Nhỏ Từng Giai Đoạn.
+ Vay Vốn Theo Dự Án.

- Tổng Định Giá Dự Án (bao gồm toàn bộ các giá trị có liên quan như nhân sự, mô hình, ý tưởng, thương hiệu, mặt bằng v.v..): 40.000.000.000 đ (40 tỷ).

- Tổng Lượng Vốn Kêu Gọi Đầu Tư: 25.000.000.000 đ (25 tỷ).

- Mức Cổ Phần Tối Đa Dự Án Chia Sẻ: 85%.

- Dự Án Cần Nhà Đầu Tư Hỗ Trợ Thêm Nếu Có Thể:
+ Nhân Lực.
+ Tư Vấn Chiến Lược.
+ Pháp Lý.
+ Nguồn Khách Hàng Có Sẵn Của Nhà Đầu Tư.

- Các Thông Tin Khác Của Dự Án:
+ Đã Được Cấp Phép Kinh Doanh: Có.
+ Bản Quyền Ý Tưởng - Sản Phẩm: Có.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Thử Nghiệm: Có.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Kinh Doanh: Có.

- Mô Tả Kêu Gọi Đầu Tư: Liên Hệ Và Thỏa Thuận Cụ Thể.

Thông Tin Liên Hệ: (click để hiển thị) +  nguyenvietphuong.uongbi@gmail.com
+  0888308889.ESIPVN là cổng trung gian hiển thị thông tin cần thiết cho nhà đầu tư và nhà sáng chế (nhà phát triển dự án). Chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung và trách nhiệm trong việc hợp tác, thương thảo của người dùng. Mọi sự hợp tác, đầu tư dựa trên sự thỏa thuận hoặc văn bản của 2 bên. ESIPVN không tham gia và không có bất kỳ trách nhiệm nào cho sự hợp tác này.