1. Giới Thiệu:


- Danh Tính: Nguyễn Thanh Nam.

- Tên Dự Án: Cty TNHH SX TM DV XNK NÔNG SẢN NAM LONG.

- Vai Trò Của Tôi Trong Dự Án: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.

Dự Án: Cty TNHH SX TM DV XNK NÔNG SẢN NAM LONG.
Dự Án: Cty TNHH SX TM DV XNK NÔNG SẢN NAM LONG.


- Nhân Lực Phát Triển Dự Án: 5 - 10 Người.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Nhà Sáng Chế:
+ Bằng Cấp Chuyên Môn.
+ Kinh Nghiệm.
+ Sản Phẩm Đã Phát Triển Trong Quá Khứ.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Đội Ngũ Phát Triển:
+ Bằng Cấp Chuyên Môn.
+ Kinh Nghiệm.

- Lý Tưởng Chính Để Phát Triển Dự Án:
+ Giá Trị Lợi Nhuận.

- Tự Đánh Giá Cá Nhân - Đội Ngũ Mạnh Nhất Ở: Kiến Thức Chuyên Môn.

- Tự Đánh Giá Người Điều Hành Tổ Chức Mạnh Nhất Ở: Sáng Tạo Ý Tưởng - Xu Hướng.


2. Thông Tin Dự Án:


- Dự Án Đang Phát Triển Là: Dự Án SME.

- Dự Án - Ý Tưởng Thuộc Lĩnh Vực: Bán Lẻ - Phân Phối.

- Dự Án - Ý Tưởng Hoạt Động Ở Khu Vực: Toàn Quốc.

- Miêu Tả Sơ Lược Dự Án - Ý Tưởng: "Nhập khẩu nông sản gia vị : Tiêu, Hạt Cà Ri, Xuất khẩu và tiêu thụ nội địa."

- Mức Độ Hoàn Thành Hiện Tại: 50%.

- Thời Gian Dự Tính Đưa Sản Phẩm - Dịch Vụ Ra Thị Trường: Ngay khi có vốn.

- Thời Gian Dự Tính Thu Hồi Vốn: 50 ngày.

- Thuyết Trình Chiến Lược Ra Mắt Sản Phẩm Và Thu Hồi Vốn:
"Với thời gian 1 lô hàng từ Tây Phi về VN khoảng 30-35 ngày, thời gian bán hàng và thu hồi vốn khoảng 10-15 ngày."


3. Kêu Gọi Đầu Tư:


- Cá Nhân - Tổ Chức Kêu Gọi Đầu Tư Qua Hình Thức:
+ Vốn Hóa Một Lần Giai Đoạn Đầu.

- Tổng Định Giá Dự Án (bao gồm toàn bộ các giá trị có liên quan như nhân sự, mô hình, ý tưởng, thương hiệu, mặt bằng v.v..): 3.000.000.000 đ (3 tỷ).

- Tổng Lượng Vốn Kêu Gọi Đầu Tư: 2.500.000.000 đ (2,5 tỷ).

- Mức Cổ Phần Tối Đa Dự Án Chia Sẻ: 15%.

- Dự Án Cần Nhà Đầu Tư Hỗ Trợ Thêm Nếu Có Thể:
+ Nguồn Khách Hàng Có Sẵn Của Nhà Đầu Tư.

- Các Thông Tin Khác Của Dự Án:

+ Đã Được Cấp Phép Kinh Doanh: Có.
+ Bản Quyền Ý Tưởng - Sản Phẩm: Không.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Thử Nghiệm: Có.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Kinh Doanh: Có.

- Mô Tả Kêu Gọi Đầu Tư: "Dự kiến nguồn vốn sẽ hồi lại vào khoảng 40-50 ngày mỗi lần hàng về. Lợi nhuận cho nhà đầu tư 10-15%".

Thông Tin Liên Hệ: (click để hiển thị) + info@nongsannamlong.vn
+ 0978 797 575.ESIPVN là cổng trung gian hiển thị thông tin cần thiết cho nhà đầu tư và nhà sáng chế (nhà phát triển dự án). Chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung và trách nhiệm trong việc hợp tác, thương thảo của người dùng. Mọi sự hợp tác, đầu tư dựa trên sự thỏa thuận hoặc văn bản của 2 bên. ESIPVN không tham gia và không có bất kỳ trách nhiệm nào cho sự hợp tác này.