1. Giới Thiệu:


- Danh Tính: Lê Minh Quốc.

- Tên Dự Án: Cửa hàng kinh doanh đá phong thuỷ kết hợp cafe tư vấn phong thuỷ.

- Vai Trò Của Tôi Trong Dự Án: Chủ cửa hàng.

Dự Án: Cửa Hàng Kinh Doanh Đá Phong Thuỷ Kết Hợp Cafe Tư Vấn Phong Thuỷ.
Dự Án: Cửa Hàng Kinh Doanh Đá Phong Thuỷ Kết Hợp Cafe Tư Vấn Phong Thuỷ.


- Nhân Lực Phát Triển Dự Án: 5 - 10 Người.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Nhà Sáng Chế:
+ Phương Thức Khác.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Đội Ngũ Phát Triển:
+ Kinh Nghiệm.

- Lý Tưởng Chính Để Phát Triển Dự Án:
+ Đam Mê.
+ Giá Trị Lợi Nhuận.
+ Phục Vụ Xã Hội - Cộng Đồng.

- Tự Đánh Giá Cá Nhân - Đội Ngũ Mạnh Nhất Ở: Kỹ Năng Chuyên Môn.

- Tự Đánh Giá Người Điều Hành Tổ Chức Mạnh Nhất Ở: Sáng Tạo Ý Tưởng - Xu Hướng.


2. Thông Tin Dự Án:


- Dự Án Đang Phát Triển Là: Ý Tưởng Startup.

- Dự Án - Ý Tưởng Thuộc Lĩnh Vực: Lĩnh Vực Khác.

- Dự Án - Ý Tưởng Hoạt Động Ở Khu Vực: Toàn Quốc.

- Miêu Tả Sơ Lược Dự Án - Ý Tưởng: "Mở chuỗi cửa hàng bán đồ phong thuỷ kết hợp cafe tư vấn phong thuỷ ( trang sức, xây dựng, xem tử vi lý số ...)."

- Mức Độ Hoàn Thành Hiện Tại: 100%.

- Thời Gian Dự Tính Đưa Sản Phẩm - Dịch Vụ Ra Thị Trường: Đã kinh doanh.

- Thời Gian Dự Tính Thu Hồi Vốn: 1 năm.

- Thuyết Trình Chiến Lược Ra Mắt Sản Phẩm Và Thu Hồi Vốn:
"Hiện đã có cửa hàng tại Hà Nội, có sản phẩm phong thuỷ, có đội ngũ tư vấn về phong thuỷ. Cần thêm vốn để mở rộng mặt hàng kinh doanh và làm marketing".


3. Kêu Gọi Đầu Tư:


- Cá Nhân - Tổ Chức Kêu Gọi Đầu Tư Qua Hình Thức:
+ Vốn Hóa Một Lần Giai Đoạn Đầu.

- Tổng Định Giá Dự Án (bao gồm toàn bộ các giá trị có liên quan như nhân sự, mô hình, ý tưởng, thương hiệu, mặt bằng v.v..): 3.000.000.000 đ (3 tỷ).

- Tổng Lượng Vốn Kêu Gọi Đầu Tư: 1.000.000.000 đ (1 tỷ).

- Mức Cổ Phần Tối Đa Dự Án Chia Sẻ: 30%.

- Dự Án Cần Nhà Đầu Tư Hỗ Trợ Thêm Nếu Có Thể:
+ Tư Vấn Chiến Lược.
+ Marketing.
+ Nguồn Khách Hàng Có Sẵn Của Nhà Đầu Tư.

- Các Thông Tin Khác Của Dự Án:

+ Đã Được Cấp Phép Kinh Doanh: Có.
+ Bản Quyền Ý Tưởng - Sản Phẩm: Không.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Thử Nghiệm: Có.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Kinh Doanh: Có.

- Mô Tả Kêu Gọi Đầu Tư: "....".

Thông Tin Liên Hệ: (click để hiển thị) + 0964 560 033.ESIPVN là cổng trung gian hiển thị thông tin cần thiết cho nhà đầu tư và nhà sáng chế (nhà phát triển dự án). Chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung và trách nhiệm trong việc hợp tác, thương thảo của người dùng. Mọi sự hợp tác, đầu tư dựa trên sự thỏa thuận hoặc văn bản của 2 bên. ESIPVN không tham gia và không có bất kỳ trách nhiệm nào cho sự hợp tác này.