1. Giới Thiệu:


- Danh Tính: Lê Văn Vinh.

- Tên Dự Án: Xây Dựng Trang Trại Liên Kết Nuôi Gia Công Heo Thịt.

- Vai Trò Của Tôi Trong Dự Án: Chủ Dự Án.

Dự Án Gọi Vốn: Xây Dựng Trang Trại Liên Kết Nuôi Gia Công Heo Thịt.
Dự Án: Xây Dựng Trang Trại Liên Kết Nuôi Gia Công Heo Thịt.


- Nhân Lực Phát Triển Dự Án:  2 - 5 Người.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Nhà Sáng Chế:
+ Sản Phẩm Đã Phát Triển Trong Quá Khứ.
+ Nghiên Cứu Chuyên Ngành Đã Được Ghi Nhận

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Đội Ngũ Phát Triển:
+ Sản Phẩm Đã Phát Triển Trong Quá Khứ.
+ Nghiên Cứu Chuyên Ngành Đã Được Ghi Nhận

- Lý Tưởng Chính Để Phát Triển Dự Án:
+ Đam Mê
+ Giá Trị Lợi Nhuận.
+ Tạo Sự Bức Phá, Kiến Tạo Những Điều Tốt Đẹp

- Tự Đánh Giá Cá Nhân - Đội Ngũ Mạnh Nhất Ở: Thái Độ Lao Động.

- Tự Đánh Giá Người Điều Hành Tổ Chức Mạnh Nhất Ở: Sáng Tạo Ý Tưởng - Xu Hướng.


2. Thông Tin Dự Án:


- Dự Án Đang Phát Triển Là: Ý Tưởng Startup.

- Dự Án - Ý Tưởng Thuộc Lĩnh Vực: Nông - Lâm - Ngư Nghiệp.

- Dự Án - Ý Tưởng Hoạt Động Ở Khu Vực: Tây Nguyên.

- Miêu Tả Sơ Lược Dự Án - Ý Tưởng: "Cá nhân ký hợp đồng nuôi heo gia công với công ty, chịu trách nhiệm chăm sóc heo từ khi nhận về đến khi xuất chuồng ( khoảng 3-4 tháng ). Công ty đầu tư con giống, thức ăn, thuốc vacxin, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, tư vấn, thiết kết trang trại chăn nuôi và bao tiêu đầu ra. Mỗi kg heo tăng trọng công ty sẽ trả cho bên nhận nuôi là 4.000đ/kg ( khoảng 400.000đ/con khi xuất chuồng) Heo được nuôi trong phòng lạnh, cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài vì vậy rất ít có khả năng xảy ra dịch bệnh, nếu có dịch bệnh thì công ty xẽ chịu hoàn toàn. Quy trang trại chăn nuôi khoảng 3.000 con/ lứa ( mỗi năm 2,5 lứa ) Vốn đầu tư khoảng 2-3 tỷ đồng). Doanh thu dự kiến mỗi năm: mỗi năm nuôi 2,5 lứa * 3.000 con/lứa = 7.000con * 400.000đ/ con = 2,8 tỷ đồng."

- Mức Độ Hoàn Thành Hiện Tại: Đang chuẩn bị.

- Thời Gian Dự Tính Đưa Sản Phẩm - Dịch Vụ Ra Thị Trường: 3-4 tháng từ khi bắt đầu nuôi.

- Thời Gian Dự Tính Thu Hồi Vốn: Khoảng 2 năm.

- Thuyết Trình Chiến Lược Ra Mắt Sản Phẩm Và Thu Hồi Vốn:
"Sau khi có vốn sẽ triển khai xây dựng trang trại và ký hợp đồng với công ty ... thời gian xây dựng khoảng 3-4 tháng. Sau khi hoàn thành việc xây dựng công ty sẽ nhập con giống về nuôi, thời gian nuôi khoảng 3-4 tháng sau đó công ty đến thu lại và trả công nuôi, mỗi kg tăng trọng được trả 4.000đ/kg ( khoảng 400.000đ/con ) **Cá nhân ký hợp đồng nuôi heo gia công với công ty, chịu trách nhiệm chăm sóc heo từ khi nhận về đến khi xuất chuồng ( khoảng 3-4 tháng ). Công ty đầu tư con giống, thức ăn, thuốc vacxin, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, tư vấn, thiết kết trang trại chăn nuôi và bao tiêu đầu ra. Mỗi kg heo tăng trọng công ty xẽ trả cho bên nhận nuôi là 4.000đ/kg ( khoảng 400.000đ/con khi xuất chuồng) Heo được nuôi trong phòng lạnh, cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài vì vậy rất ít có khả năng xảy ra dịch bệnh, nếu có dịch bệnh thì công ty xẽ chịu hoàn toàn. Quy trang trại chăn nuôi khoảng 3.000 con/ lứa ( mỗi năm 2,5 lứa ) Vốn đầu tư khoảng 3,5-4 tỷ đồng). Doanh thu dự kiến mỗi năm: mỗi năm nuôi 2,5 lứa * 3.000 con/lứa = 7.000con * 400.000đ/ con = 2,8 tỷ đồng."


3. Kêu Gọi Đầu Tư:


- Cá Nhân - Tổ Chức Kêu Gọi Đầu Tư Qua Hình Thức:
+ Vốn Hóa Một Lần Giai Đoạn Đầu.
+ Vay Vốn Theo Dự Án.

- Tổng Định Giá Dự Án (bao gồm toàn bộ các giá trị có liên quan như nhân sự, mô hình, ý tưởng, thương hiệu, mặt bằng v.v..): 4.000.000.000 đ (4 tỷ).

- Tổng Lượng Vốn Kêu Gọi Đầu Tư: 3.000.000.000 đ (3 tỷ).

- Mức Cổ Phần Tối Đa Dự Án Chia Sẻ: 100%.

- Dự Án Cần Nhà Đầu Tư Hỗ Trợ Thêm Nếu Có Thể:
+ Không Cần Hỗ Trợ Thêm.

- Các Thông Tin Khác Của Dự Án:

+ Đã Được Cấp Phép Kinh Doanh: Có.
+ Bản Quyền Ý Tưởng - Sản Phẩm: Có.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Thử Nghiệm: Có.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Kinh Doanh: Có.

- Mô Tả Kêu Gọi Đầu Tư:
"Cam kết trả cho nhà đầu tư tối thiểu 15%/tổng mức vốn đầu tư/năm ( mỗi năm trả 1 lần). Thời hạn đầu tư từ 5-10 năm".
Thông Tin Liên Hệ: (click để hiển thị) Anh chị muốn đầu tư vui lòng liên hệ.
+ 0393 724 133.
+ ubnddakronga@gmail.comESIPVN là cổng trung gian hiển thị thông tin cần thiết cho nhà đầu tư và nhà sáng chế (nhà phát triển dự án). Chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung và trách nhiệm trong việc hợp tác, thương thảo của người dùng. Mọi sự hợp tác, đầu tư dựa trên sự thỏa thuận hoặc văn bản của 2 bên. ESIPVN không tham gia và không có bất kỳ trách nhiệm nào cho sự hợp tác này.