1. Giới Thiệu:


- Danh Tính: Hà Thị Chinh.

- Tên Dự Án: Đại Lý Nhượng Quyền - Hệ Thống Siêu Thị Hàng Nhật Nội Địa Sakuko Family.

- Vai Trò Của Tôi Trong Dự Án: Đại lý nhượng quyền.

Dự Án Gọi Vốn: Đại Lý Nhượng Quyền - Hệ Thống Siêu Thị Hàng Nhật Nội Địa Sakuko Family.
Dự Án: Đại Lý Nhượng Quyền - Hệ Thống Siêu Thị Hàng Nhật Nội Địa Sakuko Family.


- Nhân Lực Phát Triển Dự Án:  Chỉ Có Tôi.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Nhà Sáng Chế:
+ Sản Phẩm Đã Phát Triển Trong Quá Khứ.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Đội Ngũ Phát Triển:
+ Sản Phẩm Đã Phát Triển Trong Quá Khứ.

- Lý Tưởng Chính Để Phát Triển Dự Án:
+ Đam Mê
+ Giá Trị Lợi Nhuận
+ Phục Vụ Xã Hội - Cộng Đồng
+ Tạo Sự Bức Phá, Kiến Tạo Những Điều Tốt Đẹp

- Tự Đánh Giá Cá Nhân - Đội Ngũ Mạnh Nhất Ở: Kỹ Năng Chuyên Môn.

- Tự Đánh Giá Người Điều Hành Tổ Chức Mạnh Nhất Ở: Sáng Tạo Ý Tưởng - Xu Hướng.


2. Thông Tin Dự Án:


- Dự Án Đang Phát Triển Là: Dự Án SME.

- Dự Án - Ý Tưởng Thuộc Lĩnh Vực: Bán Lẻ - Phân Phối.

- Dự Án - Ý Tưởng Hoạt Động Ở Khu Vực: Đông Bắc Bộ.

- Miêu Tả Sơ Lược Dự Án - Ý Tưởng: "Dự án sẽ phân phối những sản phẩm chất lượng của nhật bản tới tay người tiêu dùng tại địa bàn đại lý đăng ký nhượng quyền."

- Mức Độ Hoàn Thành Hiện Tại: Chuẩn bị khởi nghiệp.

- Thời Gian Dự Tính Đưa Sản Phẩm - Dịch Vụ Ra Thị Trường: 2-3 tháng.

- Thời Gian Dự Tính Thu Hồi Vốn: 3 năm.

- Thuyết Trình Chiến Lược Ra Mắt Sản Phẩm Và Thu Hồi Vốn:
"......"


3. Kêu Gọi Đầu Tư:


- Cá Nhân - Tổ Chức Kêu Gọi Đầu Tư Qua Hình Thức:
+ Vốn Hóa Một Lần Giai Đoạn Đầu.

- Tổng Định Giá Dự Án (bao gồm toàn bộ các giá trị có liên quan như nhân sự, mô hình, ý tưởng, thương hiệu, mặt bằng v.v..): 6.000.000.000 đ (6 tỷ).

- Tổng Lượng Vốn Kêu Gọi Đầu Tư: 4.000.000.000 đ (4 tỷ).

- Mức Cổ Phần Tối Đa Dự Án Chia Sẻ: 30%.

- Dự Án Cần Nhà Đầu Tư Hỗ Trợ Thêm Nếu Có Thể:
+ Tư Vấn Chiến Lược.

- Các Thông Tin Khác Của Dự Án:

+ Đã Được Cấp Phép Kinh Doanh: Có.
+ Bản Quyền Ý Tưởng - Sản Phẩm:  Có.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Thử Nghiệm: Có.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Kinh Doanh: Có.

- Mô Tả Kêu Gọi Đầu Tư:
"........".


Thông Tin Liên Hệ: (click để hiển thị) Anh chị muốn đầu tư vui lòng liên hệ.
+ 0974615029.ESIPVN là cổng trung gian hiển thị thông tin cần thiết cho nhà đầu tư và nhà sáng chế (nhà phát triển dự án). Chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung và trách nhiệm trong việc hợp tác, thương thảo của người dùng. Mọi sự hợp tác, đầu tư dựa trên sự thỏa thuận hoặc văn bản của 2 bên. ESIPVN không tham gia và không có bất kỳ trách nhiệm nào cho sự hợp tác này.