1. Để đăng tải thông tin của bạn lên trang web ESIPVN:

--> ĐĂNG THÔNG TIN DỰ ÁN: hoàn thành biểu mẫu các thông tin dành cho nhà sáng chế (nhà phát triển), nhấn GỬI.

2. Dữ liệu trong biểu mẫu sau khi gửi cho quản trị viên ESIPVN, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét tính hợp lệ trước khi biên tập và xuất bản lên trang web.

3. Quản trị viên ESIPVN chỉ kiểm tra quy cách của dữ liệu gửi đi để bảo đảm tính hợp pháp, tôn trọng người đọc, chuẩn mực nội dung.. chứ không tiến hành đánh giá hay thẩm định dự án, ý tưởng.

4. Thông thường, thông tin sẽ được đăng tải trong vòng tối đa 24h, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng do nguyên nhân khách quan.

5. ESIPVN hoạt động miễn phí, không thu bất kỳ chi phí nào từ việc đăng tải thông tin của người dùng. Thu nhập duy nhất từ ESIPVN là từ hoạt động quảng cáo của các đơn vị thứ 3 trên một số vị trí nhất định của trang web. Nguồn thu này để duy trì và nâng cao hơn nữa sự phục vụ của ESIPVN tới người dùng.

6. ESIPVN là cổng trung gian hiển thị thông tin cần thiết cho nhà đầu tư và nhà sáng chế (nhà phát triển dự án). Chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung và trách nhiệm trong việc hợp tác, thương thảo của người dùng. Mọi sự hợp tác, đầu tư dựa trên sự thỏa thuận hoặc văn bản của 2 bên. ESIPVN không tham gia và không có bất kỳ trách nhiệm nào cho sự hợp tác này.

7. Sau khi thông tin của bạn được duyệt và xuất bản, để tăng lượng người dùng tìm hiểu về thông tin đó, bạn chia sẻ bài viết trên mạng xã hội hoặc các cổng thông tin bạn biết. Việc này giúp tăng tỷ lệ phản hồi cho thông tin của bạn.

8. Để liên hệ hoặc phản hồi đến ESIPVN, vui lòng vào mục "Liên Hệ" ở menu cuối trang web.

9. Sau khi dự án của bạn đã hoàn thành kêu gọi vốn, vui lòng phản hồi để chúng tôi tiến hành khóa thông tin liên hệ của bạn. Tránh tình trạng bị làm phiền bởi các nhà đầu tư khác.